Freds World by Green Cotton

Varför ekologisk bomull?
Konventionell bomull odlas med hjälp av kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel för att förhindra attacker från insekter. Pesticider kan gå in genom huden och genom inandning. Hantering av bekämpningsmedel under arbetet, utgör hälsorisker för arbetare. Spår av bekämpningsmedel, konstgödsel och avlövningsmedel kan hittas i bomullsskörden.

Mycket bomull behandlades därefter även med formaldehyd och andra kemikalier för att skydda den under transport eller i våtutrymmen. Studier visar att formaldehyd kan orsaka ett brett spektrum av allergier. Fred's world by Green Cotton accepterar inte bomull som använder någon av dessa gifter.

Färgprocessen för konventionell bomull kan vara både giftig och farliga för miljön. Fred's world by Green Cotton använder färgerier med slutna system där avloppsvattnet rengöras grundligt. Green Cotton använder bara syntetiska, miljövänliga färger utan tungmetaller. Tillsammans med tvål och parfymer, kemikalier från färgämnen öka risken för allergier och eksem hos barn.